Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X
Bezpieczny Dom w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa”

 

Nasza placówka realizuje grant pn. Bezpieczny Dom w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa wychowanków i pracowników Domu Dziecka w Jasieniu w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 33249,40 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 4987,41 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wyniki realizacji grantu:

1. Doposażenie stanowiska pracy personelu Domu Dziecka w Jasieniu oraz jego wychowanków w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

2. Doposażenie Domu Dziecka w Jasieniu w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej i skutkami.

3. Utworzenie 4 miejsc do izolacji/kwarantanny dla mieszkańców Domu Dziecka w Jasieniu przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego.

4. Zapewnienie 4 miejsc noclegu/ izolacji lub odbywania kwarantanny poza Domem Dziecka przeznaczonych dla jej mieszkańców i pracowników (wraz z zapewnieniem wyżywienia).

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.